Country: North Macedonia

Local name: Македонија, Република Македонија

Capital: Skopje

Area (in sq km): 25333

Population: 2062294

Continent: EU

Domain: .mk

Currency Code: MKD

Currency Name: Denar

Phone: 389

Languages: mk,sq,tr,rmm,sr

Neighboring countries: AL,GR,BG,RS,XK

Country: North Macedonia

Local name: Македонија, Република Македонија

Capital: Skopje

Area (in sq km): 25333

Population: 2062294

Continent: EU

Domain: .mk

Currency Code: MKD

Currency Name: Denar

Phone: 389

Languages: mk,sq,tr,rmm,sr

Neighboring countries: AL,GR,BG,RS,XK

List of cities in North Macedonia

There are 77 regions in North Macedonia, in which there are more than 90 cities with a population of over 5,000 people.

Detailed information: https://en.wikipedia.org/wiki/North_Macedonia

Region (State) - click to sort Number of cities
1 Општина Арачиново (Arachinovo) 1
2 Општина Берово (Berovo) 1
3 Општина Битола (Bitola) 1
4 Општина Богданци (Bogdanci) 1
5 Општина Боговиње (Bogovinje) 2
6 Општина Босилово (Bosilovo) 1
7 Општина Брвеница (Brvenica) 1
8 Opština Butel (Butel) 2
9 Општина Чаир (Čair) 1
10 Општина Центар Жупа (Centar Zhupa) 1
11 Општина Чашка (Chashka) 1
12 Општина Чучер-Сандево (Chucher Sandevo) 1
13 Општина Дебар (Debar) 1
14 Opština Debarca (Debarca) 1
15 Општина Делчево (Delchevo) 1
16 Општина Демир Хисар (Demir Hisar) 1
17 Општина Демир Капија (Demir Kapija) 1
18 Општина Дојран (Dojran) 1
19 Општина Долнени (Dolneni) 1
20 Општина Гевгелија (Gevgelija) 1
21 Општина Ѓорче Петров (Gjorche Petrov) 1
22 Гостивар (Gostivar) 4
23 Grad Skopje (Grad Skopje) 2
24 Општина Градско (Gradsko) 1
25 Ilinden (Ilinden) 1
26 Општина Јегуновце (Jegunovce) 1
27 Општина Карбинци (Karbinci) 1
28 Општина Карпош (Karposh) 1
29 Кавадарци (Kavadarci) 1
30 Општина Кичево (Kichevo) 2
31 Ilinden (Kisela Voda) 1
32 Општина Кочани (Kochani) 1
33 Општина Конче (Konche) 1
34 Општина Кратово (Kratovo) 1
35 Општина Крива Паланка (Kriva Palanka) 1
36 Општина Кривогаштани (Krivogashtani) 1
37 Општина Крушево (Krushevo) 1
38 Општина Куманово (Kumanovo) 1
39 Општина Липково (Lipkovo) 1
40 Општина Лозово (Lozovo) 1
41 Општина Македонска Каменица (Makedonska Kamenica) 1
42 Општина Македонски Брод (Makedonski Brod) 1
43 Општина Маврово и Ростуша (Mavrovo and Rostuša) 1
44 Општина Могила (Mogila) 1
45 Општина Неготино (Negotino) 1
46 Општина Новаци (Novaci) 1
47 Општина Ново Село (Novo Selo) 1
48 Општина Охрид (Ohrid) 1
49 Општина Пехчево (Pehchevo) 1
50 Општина Петровец (Petrovec) 1
51 Општина Пласница (Plasnica) 1
52 Општина Прилеп (Prilep) 1
53 Општина Пробиштип (Probishtip) 1
54 Општина Радовиш (Radovish) 1
55 Општина Ранковце (Rankovce) 1
56 Општина Ресен (Resen) 1
57 Општина Росоман (Rosoman) 1
58 Општина Сарај (Saraj) 1
59 Општина Штип (Shtip) 1
60 Општина Сопиште (Sopište) 1
61 Општина Старо Нагоричане (Staro Nagorichane) 1
62 Општина Струга (Struga) 4
63 Општина Струмица (Strumica) 1
64 Општина Студеничани (Studenichani) 1
65 Општина Шуто Оризари (Šuto Orizari) 1
66 Општина Свети Николе (Sveti Nikole) 1
67 Општина Теарце (Tearce) 1
68 Општина Тетово (Tetovo) 3
69 Општина Валандово (Valandovo) 1
70 Општина Василево (Vasilevo) 1
71 Општина Велес (Veles) 1
72 Општина Вевчани (Vevchani) 1
73 Општина Виница (Vinica) 1
74 Општина Врапчиште (Vrapchishte) 2
75 Општина Зелениково (Zelenikovo) 1
76 Општина Желино (Zhelino) 1
77 Општина Зрновци (Zrnovci) 1