Country: North Macedonia

Local name: Македонија, Република Македонија

Capital: Skopje

Area (in sq km): 25333

Population: 2062294

Continent: EU

Domain: .mk

Currency Code: MKD

Currency Name: Denar

Phone: 389

Languages: mk,sq,tr,rmm,sr

Neighboring countries: AL,GR,BG,RS,XK

List of cities in North Macedonia

There are 77 regions in North Macedonia, in which there are more than 90 cities with a population of over 5,000 people.

Detailed information: https://en.wikipedia.org/wiki/North_Macedonia

Region (State) - click to sort Number of cities
Општина Арачиново (Arachinovo) 1
Општина Берово (Berovo) 1
Општина Битола (Bitola) 1
Општина Богданци (Bogdanci) 1
Општина Боговиње (Bogovinje) 2
Општина Босилово (Bosilovo) 1
Општина Брвеница (Brvenica) 1
Opština Butel (Butel) 2
Општина Чаир (Čair) 1
Општина Центар Жупа (Centar Zhupa) 1
Општина Чашка (Chashka) 1
Општина Чучер-Сандево (Chucher Sandevo) 1
Општина Дебар (Debar) 1
Opština Debarca (Debarca) 1
Општина Делчево (Delchevo) 1
Општина Демир Хисар (Demir Hisar) 1
Општина Демир Капија (Demir Kapija) 1
Општина Дојран (Dojran) 1
Општина Долнени (Dolneni) 1
Општина Гевгелија (Gevgelija) 1
Општина Ѓорче Петров (Gjorche Petrov) 1
Гостивар (Gostivar) 4
Grad Skopje (Grad Skopje) 2
Општина Градско (Gradsko) 1
Ilinden (Ilinden) 1
Општина Јегуновце (Jegunovce) 1
Општина Карбинци (Karbinci) 1
Општина Карпош (Karposh) 1
Кавадарци (Kavadarci) 1
Општина Кичево (Kichevo) 2
Ilinden (Kisela Voda) 1
Општина Кочани (Kochani) 1
Општина Конче (Konche) 1
Општина Кратово (Kratovo) 1
Општина Крива Паланка (Kriva Palanka) 1
Општина Кривогаштани (Krivogashtani) 1
Општина Крушево (Krushevo) 1
Општина Куманово (Kumanovo) 1
Општина Липково (Lipkovo) 1
Општина Лозово (Lozovo) 1
Општина Македонска Каменица (Makedonska Kamenica) 1
Општина Македонски Брод (Makedonski Brod) 1
Општина Маврово и Ростуша (Mavrovo and Rostuša) 1
Општина Могила (Mogila) 1
Општина Неготино (Negotino) 1
Општина Новаци (Novaci) 1
Општина Ново Село (Novo Selo) 1
Општина Охрид (Ohrid) 1
Општина Пехчево (Pehchevo) 1
Општина Петровец (Petrovec) 1
Општина Пласница (Plasnica) 1
Општина Прилеп (Prilep) 1
Општина Пробиштип (Probishtip) 1
Општина Радовиш (Radovish) 1
Општина Ранковце (Rankovce) 1
Општина Ресен (Resen) 1
Општина Росоман (Rosoman) 1
Општина Сарај (Saraj) 1
Општина Штип (Shtip) 1
Општина Сопиште (Sopište) 1
Општина Старо Нагоричане (Staro Nagorichane) 1
Општина Струга (Struga) 4
Општина Струмица (Strumica) 1
Општина Студеничани (Studenichani) 1
Општина Шуто Оризари (Šuto Orizari) 1
Општина Свети Николе (Sveti Nikole) 1
Општина Теарце (Tearce) 1
Општина Тетово (Tetovo) 3
Општина Валандово (Valandovo) 1
Општина Василево (Vasilevo) 1
Општина Велес (Veles) 1
Општина Вевчани (Vevchani) 1
Општина Виница (Vinica) 1
Општина Врапчиште (Vrapchishte) 2
Општина Зелениково (Zelenikovo) 1
Општина Желино (Zhelino) 1
Општина Зрновци (Zrnovci) 1